Naar aanleiding van Ruimte 29 'Open ruimte, open blik' werd Els Nulens uitgenodigd voor een tafelgesprek samen met Bart Van Lokeren en Filip Canfyn om haar visie te delen over het behoud en verdwijnen van de open ruimte.