Het stedenbouwkundig ontwerpteam Blauwdruk wil een nieuwe betekenis geven aan een blauwdruk. Het wordt opgevat als de ruimtelijke visie waar alle kwaliteiten in de kiem aanwezig zijn. Een blauwdruk is geen klassiek statisch eindplan, maar wel een robuust raamwerk met ruimte voor diverse scenario’s, spontane ontwikkelingen of voorlopig ongekende programma’s. Hierbij is aandacht voor een gepaste schaal, beleving en sfeer van de plek essentieel.

In elke opdracht staat een onderzoekende houding én een kritische blik centraal. Op die manier gaat Blauwdruk op zoek naar de kern van de opgave en de logica van elke plek. In deze zoektocht worden betreden paden regelmatig verlaten, en staat het streven naar eenvoudige oplossingen voorop. Tegelijk houden we vast aan een sterk gevoel voor realisme en schaal. De tekening - waarin de problematiek en oplossingen worden verbeeld - is ons belangrijkste instrument.

In functie van een overtuigend ontwerp, blijft multidisciplinaire samenwerking van cruciaal belang. Afhankelijk van de opdracht, werken we graag samen met andere architectenbureaus, stedenbouwkundige ontwerpbureaus, landschapsarchitecten, mobiliteitsdeskundigen, communicatiedeskundigen, ingenieurs, …