Kleinere woningen in de kernen worden vervangen door appartementen, ook in de landelijke gemeenten. Verdichten is vandaag volop aan de gang. Soms vloekt dit met het straatbeeld en verdwijnen karaktervolle delen. Hoe kan een (landelijke) gemeente de verdichting in goede banen leiden? Welke instrumenten heeft het lokaal bestuur in handen om deze uitdaging kwaliteitsvol aan te pakken? In deze lezing hield Els Nulens een pleidooi om te verdichten, maar wél met respect voor het karakter van de plek. Verdichting in goede banen leiden vraagt een lokale visie.  

Bekijk de presentatie 

Lees meer over de Woondag VVSG 6.12.2018