Bijdrage van Els Nulens aan de publicatie 'Verdichting van dichtbij bekeken'.

Deze publicatie gaat, onder redactie van Xavier Buijs, diensthoofd en stafmedewerker ruimtelijke ordening bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG), in op vragen zoals "Waarom is verdichten belangrijk?", "Welke vormen kan verdichting aannemen?" en "Met welke aandachtspunten moet rekening worden gehouden?". Aan de hand van praktische voorbeelden van tien gemeente-initiatieven en heel veel fotomateriaal is het een must voor iedereen die zoekt naar manieren om zuinig en goed met de ruimte om te springen. 

Met bijdragen van verschillende auteurs, waaronder Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Uitgeverij Politeia NV, 2017. ISBN 978-2-509-02981-2