De publicatie van het Voorbeeldenboek voor Geluidswerende maatregelen langs gewestwegen in Vlaanderen  kan je hier volledig inkijken.

Of lees de samenvatting ervan in het artikel van Peggy Totté in Ruimte 10, 2011