Kamp C, provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, en Ar-Tur, centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, organiseerden in 2014 een lezingenreeks over duurzaam bouwen. Peggy Totté en Els Nulens waren gevraagd om deze lezingenreeks inhoudelijk te begeleiden. Het accent in deze reeks lag op duurzaam ruimtegebruik. Architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen lichtten toe hoe zij op duurzame en innovatieve wijze omgaan met de schaarse ruimte. Na elke lezing gingen we met de spreker en het publiek in gesprek. De lezingenreeks werd afgesloten met een debat op dinsdag 2 december 2014, waarin de sprekers met elkaar in gesprek zijn gegaan over een visie voor de toekomst. Een neerslag van deze lezingen (met verslagen door Blauwdruk) en een verslag van het einddebat, gemodereerd door Peggy Totté, zijn te vinden in het Cahier 3 Duurzaam ruimtegebruik, uitgegeven door Ar-Tur en Kamp C.

Meer info op de website van Ar-Tur.

Lees hier meer in het Cahier 3 Duurzaam Ruimtegebruik.