Na een boeiende periode van 10 jaar binnen het multidisciplinair ontwerpteam Planners, is Els Nulens vanaf 1 juli 2013 haar eigen weg gegaan met de oprichting van het bureau Blauwdruk Stedenbouw. Naast Els Nulens als zaakvoerder, zijn Caterina Rosso, Alexandra Sonnemans en Mieke Moerman de vaste medewerkers, Leonie Rupert werkt op freelance basis. Tim Goetstouwers werkt als stagair architect mee in het bureau.

Het team werkt aan verscheidene opgaven in stedenbouw, landschap, architectuur en buitenruimte, en dit op verschillende schaalniveaus en in uiteenlopende situaties.