2020

Samen met Stramien en Idea Consult werkt Blauwdruk aan een onderzoek naar de ontwikkelingsperspectieven van de kernen in de Provincie Antwerpen. 

In opdracht van de Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen