2013-14

Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor site Hof van Egmont, Mechelen

In opdracht van stad Mechelen en OCMW

Ontwerp: Els Nulens, Peggy Totté, Daniel Veestraeten

 

Projectfiche