2017

Stedenboukundige studie voor het Stokstraat Everbeur in Zele

in opdracht van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw (GMVW)

ontwerp: Els Nulens, Caterina Rosso