De site Ragheno is een gebied van 50ha aan de achterzijde van het station van Mechelen.

Gezien de strategische ligging, zowel van de stad Mechelen (tussen Brussel en Antwerpen) als van het gebied (een AAA-locatie aan trein-en busstation, én doortocht van de fietsostrade F1) is een transformatie hier op zijn plaats: een rommelig industrieterrein met weinig structuur, woonfragmenten en grote delen vervuilde grond, wordt een duurzaam stadsdeel. In het nieuwe opzet vormt de open ruimte figuur de nieuwe drager. Erfgoed krijgt een duidelijke plek, behoud en herbestemming laten de verschillende tijdslagen én de vernieuwing zien. Een eenvoudige, robuust stedelijk weefsel van bouwblokken, laat toe om een ontwikkeling over vele jaren te spreiden en samenhang te garanderen.

In samenwerking met de stad Mechelen

Ontwerp: Els Nulens, Caterina Rosso

 

Projectfiche

 

Meer info:

https://www.mechelen.be/ragheno