2020
Bouwmeesterscan van de gemeente Peer
in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester
ontwerp: Els Nulens, Caterina Rosso, Helena Erreygers
in samenwerking met Lama Landschap en Palmbout Urban Landscapes

De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. 
Lees de volledige scan van Peer op de website van de Vlaams Bouwmeester: https://www.vlaamsbouwmeester.be